Home Uncategorized Nghị định 70/2023/NĐ-CP bổ sung nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP bổ sung nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 18/9/2023

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *