Home Visa services Vietnam e-visa guide – Everything You Need to Know

Vietnam e-visa guide – Everything You Need to Know

The electronic visa, also known as Vietnam eVisa, is processed online by the Vietnam Immigration Department. The validity period of the electronic visa is 30 days, and foreigners using an eVisa are allowed a single entry into Vietnam.

Who is eligible for an electronic visa to Vietnam?

Citizens of 80 countries visiting Vietnam, regardless of their purpose such as tourism, business investment, visiting relatives, employment, marriage, etc., are eligible for an electronic visa to Vietnam:

 

No Name (in Vietnamese) English Name
1. Ác-hen-ti-na Argentina
2. Ác-mê-ni-a Armenia
3. A-déc-bai-gian Azerbaijan
4. Ai-rơ-len Ireland
5. Ai-xơ-len Iceland
6. Áo Austria
7. Ba Lan Poland
8. Bê-la-rút Belarus
9. Bỉ Belgium
10. Bồ Đào Nha Portugal
11. Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na Bosnia and Herzegovina
12. Bra-xin Brazil
13. Bru-nây Brunei Darussalam
14. Bun-ga-ri Bulgaria
 15. Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất   United Arab Emirates
16. Ca-dắc-xtan Kazakhstan
17. Ca-na-đa Canada
18. Ca-ta Qatar
19. CH Liên bang Đức Germany
20. Chi-lê Chile
21. Cô-lôm-bi-a Colombia
22. Cộng hòa Ấn Độ India
23. Cộng hòa Séc Czech Republic
24. Công quốc An-đơ-ra Andorra
25. Công quốc Lít-ten-xơ-tên Liechtenstein
26. Công quốc Mô-na-cô Monaco
27. Crô-a-ti-a Croatia
28. Cu-ba Cuba
29. Đan Mạch Denmark
30. Đảo Síp Cyprus
31. Đông Ti-mo Timor Leste
32. E-xtô-ni-a Estonia
33. Gru-di-a Georgia
34. Hàn Quốc Korea
35. Hoa Kỳ United States of America
36. Hung-ga-ri Hungary
37. Hy Lạp Greece
38. I-ta-li-a Italy
39. Lát-vi-a Latvia
40. Liên bang Nga Russia
41. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
42. Lit-hua-ni-a Lithuania
43. Luých-xem-bua Luxembourg
44. Mai-crô-nê-xi-a Micronesia
45 Man-ta Malta
46 Ma-xê-đô-ni-a Macedonia
47. Mê-xi-cô Mexico
48. Mi-an-ma Myanmar
49. Môn-đô-va Moldova
50. Mông Cổ Mongolia
51. Môn-tê-nê-grô Montenegro
52. Na-u-ru Nauru
53. Nhật Bản Japan
54 Niu Di-lân New Zealand
55. Ô-xtơ-rây-lia Australia
56. Pa-lau Palau
57. Pa-na-ma Panama
58. Pa-pua Niu Ghi-nê Papua New Guinea
59. Pê-ru Peru
60. Phần Lan Finland
61. Pháp France
62. Phi-gi Fiji
63. Phi-líp-pin Philippines
64. Quần đảo Mác-san Marshall Islands
65. Quần đảo Xa-lô-mông Salomon Islands
66. Ru-ma-ni Romania
67. Sa-moa Western Samoa
68. San Ma-ri-nô San Marino
69. Séc-bi Serbia
70. Tây Ban Nha Spain
71. Thụy Điển Sweden
72. Thụy Sĩ Switzerland
      73. Trung Quốc   Bao gồm công dân mang hộ chiếu Hồng Kông, hộ chiếu Ma Cao   Không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc China   Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders   Not apply to Chinese e- passport holders
74. U-ru-goay Uruguay
75. Va-nu-a-tu Vanuatu
76. Vê-nê-du-e-la Venezuela
77. Vương quốc Hà Lan Netherlands
78. Vương quốc Na-uy Norway
79. Xlô-va-ki-a Slovakia
80. Xlô-ven-ni-a Slovenia

(As of March 2022)

Citizens who are not listed above or wish to stay in Vietnam for more than 30 days or require a regular visa for entry into Vietnam should contact PNVT immediately for consultation and assistance.

List of ports of entry accepting Vietnam eVisa

Citizens with an eVisa are permitted to enter Vietnam through one of the following 33 ports of entry:

Airports

Border Crossings

Seaports

Cat Bi Airport (Hai Phong) Bo Y Border Crossing Chan May Port
Cam Ranh Airport (Khanh Hoa) Cha Lo Border Crossing Da Nang Port
Cantho Airport Cau Treo Border Crossing Duong Dong Port
Danang Airport Huu Nghi Border Crossing Hon Gai Port
Noi Bai Airport (Hanoi) Ha Tien Border Crossing Haiphong Port
Tan Son Nhat Airport (Hochiminh City) Lao Bao Border Crossing Nha Trang Port
Phu Bai Airport Lao Cai Border Crossing Quy Nhon Port
Phu Quoc Airport La Lay Border Crossing Hochiminh City Port
Moc Bai Border Crossing Vung Tau Port
Mong Cai Border Crossing
Nam Can Border Crossing
Na Meo Border Crossing
Song Tien Border Crossing
Tinh Bien Border Crossing
Tay Trang Border Crossing
Xa Mat Border Crossing

Regulations on eVisa

To apply for Vietnam eVisa, please note the following:

 • Passport with at least 6 months validity from the date of entry into Vietnam and at least 2 blank pages.
 • Applicants for eVisa should be currently outside Vietnam or in Vietnam and not subject to entry restrictions according to Vietnamese law.
 • Passport page with personal information and photo (passport photo page).
 • Photo file (clear facial image with white background).
 • Bank account for transferring the eVisa fee payment.

Regulations on eVisa

Process of applying for an eVisa

Option 1: Applying for Vietnam eVisa by yourself

Documents required for self-applying eVisa

 • 4x6cm photo (file)
 • Passport information page (file)
 • Relevant information (entry date, port of entry, etc.)
 • Supporting documents (such as for visiting relatives, business purposes, tourism, etc.) (file)

Steps to apply for eVisa

Login to the website: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu

(English link: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu)

Steps to apply for eVisa

Check the box “Confirmation of reading carefully instruction and having completed application” then select “Next” to proceed.

Steps to follow

Step 1: Enter the eVisa application information:

 • Upload a passport photo and the passport information page (forward-facing, no glasses).

Enter the eVisa application information

 

 • Provide all the required information as instructed * Note:Accurate information is crucial. Incomplete or incorrect information may result in application rejection.

Provide all the required information as instructed

 

Children under 14 years old can be included in the same eVisa application with the parent/guardian. If the applicant is applying for an eVisa for a child, they can enter the child’s information as well.

 • Review the application information and make any necessary corrections.
 • After this step, the applicant will be assigned an Electronic File Code (it is advised for foreign applicants to keep a record of this code for future reference on the eVisa portal).

Step 2: Pay the eVisa processing fee using the online payment tool;

The eVisa processing fee is paid through the electronic payment portal specified by the Immigration Department. The eVisa processing fee and the electronic payment fee are non-refundable in case the visa application is not approved.

 • Fee: The fee for Vietnam eVisa is 25 USD per person.

Step 3: After 5-7 days, foreign applicants can use the Electronic File Code to check the result. If the application is approved, they can proceed to print the eVisa for entry/exit purposes in Vietnam.

Print the eVisa and present it along with the passport at the immigration checkpoint (airport or international border gate that accept eVisa entry).

Foreigners granted eVisa Vietnam (through the self-application process) must leave the country when the eVisa expires and are not allowed to convert or extend the eVisa.

Option 2: Applying for eVisa via a sponsoring organization in Vietnam

Documents to apply for eVisa via a sponsoring company, institution or organization

Prepare the following documents:

 • Business registration certificate (scanned file)
 • Passport (scanned file)
 • 4x6cm photo (scanned file)
 • Other information: date of entry, entry checkpoint

Steps to apply for eVisa via a sponsoring company, institution or organization

Create an access account

Before requesting an eVisa for foreign nationals entering Vietnam, the sponsoring company or organization must request an access account and register for electronic signature usage.

Procedure to request an access account

The company, organization, or individual should submit a written request for an eVisa portal access account using Form 03, issued together with Government Decree No. 07/2017/ND-CP dated January 25, 2017. The request should be submitted at the Immigration Department (where the company or organization is headquartered or where the individual has permanent residence).

If the company or organization does not have a legal entity file at the Immigration Department, the following documents should be submitted: a notarized copy of the establishment license, an introduction letter of the company’s seal and signature according to Form NA16, issued together with Circular No. 04/2015/TT-BCA.

Within 3 working days from the date of receiving a complete and valid application, the Immigration Department will provide the access account to the organization.

The procedure for requesting an access account and registering for electronic signature usage is only done once, except in cases where there are changes to the registered information or the account is canceled according to regulations.

Request for eVisa issuance

After being granted access account and permission to use electronic signature, the request for eVisa issuance for foreigners is carried out through the following steps:

1. Use the granted access account to log in to the declaration section and submit the application for eVisa issuance: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/dv-bao-lanh

2. Enter the information of the foreigner requesting eVisa;

 • Upload the scanned passport information page and passport photo (forward-facing, no glasses) of each foreigner;
 • After completing the information entry for each applicant, the system will provide an Electronic file code for the eVisa issuance of each foreigner.

3. Use the electronic signature to confirm the requested information;

4. Pay the eVisa issuance fee;

5. Use the granted access account to check the result. If approved, send the Electronic file code to the foreigner to print the eVisa for entering/exiting Vietnam.

If the eVisa for foreigners is applied via the sponsoring organizations or institutions, it can be converted or extended to allow for a longer stay in Vietnam.

eVisa Fees

The eVisa application fee for entering Vietnam is $25/pax.

The eVisa application fee is non-refundable, so please check the information in the application form carefully.

Notes when applying for Vietnam eVisa

 • The entry checkpoint stated on the eVisa cannot be changed. You cannot modify that information even after submitting the eVisa application or after the visa has been issued. If you wish to change the entry checkpoint, you will need to apply for a new visa.
 • Normally, you will receive your eVisa within 5-7 working days. However, the visa processing time may vary depending on the number of applicants or public holidays. Therefore, it is recommended to submit your application two weeks prior to your visit to Vietnam.
 • Group applications for eVisa are not allowed. Each application is valid for 01 individual applicant.
 • After being granted the Electronic file code, please remember to keep it for future reference and easy result retrieval.
 • Vietnamese individuals are not allowed to apply for eVisa on behalf of foreigners. Foreign nationals need to personally submit their application or go through organizations or institutions in Vietnam to apply for eVisa.

E-visa Service in HCMC, Vietnam

Language barriers and limitations in the online eVisa application process can cause unexpected delays in obtaining the eVisa for foreigners.

To save time and effort, we recommend contacting PNVT for consultation and assistance in obtaining a fast eVisa for tourism, business, visiting relatives, or other purposes.

With our 15 years of experience, when using the eVisa service at PNVT, you will:

 • Receive advice from leading experts in the field;
 • Receive preliminary assessment of your case for free;
 • Receive a commitment to deliver results on time.
 • Have an English-speaking consultant to assist foreign nationals.
 • Be guaranteed of no additional costs throughout the entire process.

Submit your request now for consultation and price quotes.

5/5 - (2 votes)